Özel Yazılım Hizmetleri

Excelden Mahsup Aktarımı

Excel’de mevcut olan verilerin genel muhasebe modülünü seçilen hesaba ve seçilen tipte tarih baz alınarak, muhasebe eşitliği yapıldıktan sonra ayrı ayrı fiş olarak genel muhasebeye kaydedilmektedir.

Proje Görselleri

Excel Mahsup