Özel Yazılım Hizmetleri

Stok Üretim v2

Akınsoft‘un stok modülün’ de teklif ve sipariş modülleri kullanılarak, bir stok’ un üretim maliyeti, kar zararı, üretilmesi gereken miktarı, özel alan tanımları kullanılarak ilgili yerlere otomatik bir şekilde hesaplayarak yazmaktadır. Hesaplama yapılırken ürünün alış fiyatını, satış fiyatını, ortalama satış fiyatını, gibi kriterleri dikkate alarak yapılır.

Proje Görselleri

Görsel 1