Özel Yazılım Hizmetleri

Terminal ile Sipariş Toplama

Gelen siparişin depo bölümünde bulunan personel tarafından okutulup onaylandıktan sonra Akınsoft’ ta onaylanıp muhasebeleştirmeye hazır duruma getirilmektedir.

Proje Görselleri

Cari Kasa Genel Durum Analizi
Genel Durum Analizi
Üretim Stok